Wonen in ons gezinshuis

Wij bieden gezinshuisplaatsen om te wonen in ons gezinshuis. Dit betekend dat een kind volledig mee draait in ons gezin. Tijdens het verblijf in ons gezin wordt professionele zorg en begeleiding geboden.

Met kind, ouders en andere betrokken wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin de leerdoelen voor het kind worden vastgelegd. Ook werken we zoveel mogelijk samen met ouders en familie. Als het mogelijk is werken we aan terugkeer van het kind naar de ouders of het familiesysteem. Per kind kijken we, samen met onze orthopedagoog, wat passend is, wat mogelijk is en wat nodig is.

Uitgangspunt is dat een kind, kind kan zijn en een zo normaal mogelijk leven heeft. Het kind gaat naar school, het kind gaat naar de sportclub of een andere vereniging. Het kind heeft een eigen slaapkamer, en natuurlijk is er ruimte om die naar de wens van het kind in te richten.

Voor een gezinshuisplek is een indicatie nodig. Wij vinden het belangrijk dat een kind dat in ons gezinshuis wordt geplaatst op zijn plek is. Plaatsing is voor het kind een grote beslissing, maar ook voor de kinderen die al in het gezinshuis zijn. Daarom willen we zorgvuldig werken, en is een plaatsingsproces een intensief traject.

Ook deeltijdverblijf behoord tot de mogelijkheden. Indien de samenstelling van het gezinshuis het toe laat, kunnen we in overleg crisisopvang bekijken.

Op dit moment zijn er geen vrije plaatsen beschikbaar. Wilt u weten of er op termijn mogelijkheden zijn, neem dan gerust contact op.

Wil je meer weten over wonen en verblijf in ons gezinshuis, neem dan contact met ons op.