Wonen in ons gezinshuis

Wie bieden gezinshuisplaatsen om te wonen in ons gezinshuis. Dit betekend dat een kind volledig mee draait in ons gezin. Tijdens het verblijf in ons gezin wordt professionele zorg en begeleiding geboden.

Met kind, ouders en andere betrokken wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin de leerdoelen voor het kind worden vastgelegd. Ook werken we zoveel mogelijk samen met ouders en familie. Per kind kijken we wat passend is, wat mogelijk is en wat nodig is.

Uitgangspunt is dat een kind, kind kan zijn en een zo normaal mogelijk leven lijdt. Het kind gaat naar school, het kind gaat naar de sportclub of een andere vereniging. Het kind heeft een eigen slaapkamer, en natuurlijk is er ruimte om die naar de wens van het kind in te richten.

Voor een gezinshuisplek is een indicatie nodig. Wij vinden het belangrijk dat een kind dat in ons gezinshuis wordt geplaatst op zijn plek is. Plaatsing is voor het kind een grote beslissing, maar ook voor de kinderen die al in het gezinshuis zijn. Daarom willen we zorgvuldig werken, en is een plaatsingsproces een intensief traject.

In het najaar van 2020 komt er een gezinshuisplek vrij.

Wil je meer weten over logeren in ons gezinshuis, neem dan contact met ons op.