Visie

Wij geloven dat het gezin de motor is achter ontwikkeling van kinderen. Continuïteit en stabiliteit en passende uitdaging is belangrijk in de ontwikkeling van het kind.  Wij willen inleven, meeleven en vanuit het gezin veiligheid, ontplooiing en groei creëren. 

In ons gezin bieden wij professionele zorg in ons eigen gezin. Kinderen draaien mee in ons gezin en in de structuur die wij hebben. Doordat we een klein gezinshuis zijn kunnen we individueel werken en maatwerk bieden voor ieder kind. Bij het plaatsen en tijdens de kennismakingsperiode is er extra aandacht voor de vraag of de kinderen bij elkaar passen.

Wij werken vanuit een Christelijke levensvisie, waarin iedereen er mag zijn en zijn talenten heeft.  Deze visie staat centraal in ons leven. Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van die talenten, zodat ieder individu zijn of haar plaats in de maatschappij kan innemen. In ons gezinshuis is iedereen welkom, we verwachten wel dat kinderen en het familiesysteem onze christelijke leefwijze accepteren.

Doelgroep

Wij richten ons gezinshuis op jongere kinderen. De leeftijd bij plaatsen is bij voorkeur maximaal 12 jaar. De doelgroep voor het gezinshuis is verstandelijk beperkte kinderen en kinderen met een hulpvraag.

Wanneer kunnen wij niet helpen?

Om de veiligheid aan ieder in ons gezinshuis te bieden werken wij niet met kinderen met de volgende problematiek:

– Fysieke agressie.  We houden het ook graag voor de aanwezige jongere kinderen veilig.

– Kinderen die slachtoffers of dader zijn van seksueel misbruik

– Kinderen met een drugsverslaving

– Kinderen met problemen waardoor functioneren samen met andere kinderen niet mogelijk is

– Kinderen die voor de verzorging afhankelijk zijn van tilliften

– Roken in verband met de gezondheidsschade voor andere kinderen in ons gezinshuis